Category Archives: Uncategorized

Uncategorized

Rangen en Standen 2

Inhoud:

 • Pastors of Herders
 • Diakenen
 • De gaven van de Geest
 • De gave van Genezing

read more »

Uncategorized

Rangen en standen 1

 • Inleiding
  • Iedereen is gelijk
  • Leiderschap in de bijbel
  • Kerkgeschiedenis
 • Rollen en posities in de kerk
  • De Vijfvoudige Bediening
  • Oudsten en opzieners
  • Waar komt de dominee vandaan?
  • Apostelen en evangelisten

Bijna 5200 woorden, 9 A4tjes

read more »

Uncategorized

gewoonten en gebruiken 3

De laatste vier hoofdstukken van dit onderdeel:

Zondagrust,

Tienden,

Kledingstijl

Zorg voor kwetsbaren

3500 woorden, 6 Atjes read more »

Uncategorized

Gebruiken 2

Deel 2 van Gebruiken en Gewoonten van boek Kerk zonder Labels

3450 woorden 6A4tjes

Bevat de hoofdstukken

 • Onderlinge samenkomsten
 • Gods leiding of plan voor je leven
 • Oordelen read more »
Uncategorized

Gewoonten en Gebruiken 1

Hoofdstukken:

 • Stille tijd
 • Vasten
 • Het Huwelijk

4500 woorden, 7 A4tjes

Dingen die niet in de wet staan, maar waar we toch veel waarde aan hechten omdat er wel over gesproken wordt in de bijbel zijn gebruiken als stille tijd, vasten en het huwelijk en gewoonten als de onderlinge samenkomsten, het zoeken van Gods leiding of plan voor je leven en oordelen.

Wat wel in de wet staat, maar waar discussie over is, is zondagsrust, het geven van tienden, kledingstijl, het zorgen voor kwetsbaren en gastvrij zijn voor vreemdelingen.

Over al deze onderwerpen zijn boeken vol geschreven. Iedereen heeft er wel een mening over en hangt er de bijbehorende labels met ge- en verboden aan. Wat ik wil doen is meningen over het onderwerp in grote lijnen schetsen – zonder uitputtend te willen zijn, benoemen welke labels ik ben tegengekomen en beschrijven hoe je er ook tegenaan kunt kijken. Het doel is dat je er eens vanuit een ander perspectief naar gaat kijken om vervolgens te gaan nadenken over je eigen perspectief. read more »

Uncategorized

Hoe gaan we nu om met zonde

Zonde probeert ons leven tot een hel te maken. Hoe kunnen we de invloed van zonde op ons leven beperken zonder er de hele tijd mee bezig te zijn? We willen leven in de vrijheid die Christus duur betaald heeft, maar iedere keer raken we weer verstrikt in het kwaad. Hoe blijven we vrij?

Inhoud: (8 A4tjes, bijna 5000 woorden)

 1. De tactiek van de zonde

           de leugen vs de waarheid

           de aanklager vs de pleiter

           het leven vs de dood

  2. De Verdediging

read more »

Uncategorized

Hoofdstuk Zonde – De praktijk

In Galaten 5 vanaf vers 19 en in Romeinen 1 vanaf vers 21 wordt een hele lijst zonden opgenoemd. Hiermee hebben we een aardig overzicht over wat de Bijbel zonden noemt. Ik heb ze uit hun tekst volgorde geknipt en bij ‘soortgenoten’ geplakt. Ik heb er 3 hoofdsoorten uit gedestilleerd: zonden naar God, zonden naar je naaste en zonden naar jezelf. Ze krijgen alle drie een eigen paragraaf en per onderdeel ga ik inventariseren wat de zonde inhoudt, wat voor labels we eraan hangen en hoe we er ook naar zouden kunnen kijken.

Dit gedeelte heeft bijna 6500 woorden en telt 12 A4tjes

read more »

Uncategorized

Hoofdstuk Over Zonde

Het boek Kerk Zonder Labels heeft drie onderdelen: Zonde, Rangen & Standen, Gebruiken & Gewoonten.

Het onderdeel over zonde bestaat uit drie hoofdstukken: Over Zonde, De praktijk, Hoe gaan we nu om met zonde

Dit hoofdstuk ‘Over Zonde’ heeft ruim 3500 woorden, op ongeveer 6 A4tjes.

Het heeft zes paragrafen: Waarom is zonde zo erg; Wat is het nut van regels?; Onze oplossing voor zonde; Gods oplossing voor zonde; Wat is nu nog de plaats van de wet?; “Wie mij liefheeft houdt zich aan mijn geboden” read more »

Uncategorized

Kerk zonder labels – Inleiding

Kerk zonder labels

De vraag: Zou het mogelijk zijn om heel veel labels af te schaffen, waardoor we meer ontspannen en vrij in de wereld kunnen staan, zonder compleet van God los te raken?

De subvraag: Wat voor labels hangen we als christenen en kerken eigenlijk aan de mensen en situaties om ons heen en wat zegt de bijbel over die labels? Hoe belangrijk zijn ze eigenlijk?

De aanleiding: Verloste christenen die helemaal niet zo vrij overkomen omdat ze erg bezig zijn met goed en fout en het vermijden van zonde. Als hulpmiddel worden overal labels aan gehangen: dit mag wel, dat mag niet, dit is fout en dat ook. Of wat moderner: ‘je kunt beter dit doen’, en ‘hier zijn we voor’.

Jezus gaf geen definities, maar verhalen. Die bijbelverhalen kun je letterlijk nemen, maar je kunt ze ook serieus nemen. Tomáš Halík

Inleiding

read more »

Blog English Uncategorized

I believe so I do – what? 3

We believe our sins are forgiven and we believe we are a new creation. New creation equals better man we believe, so we think we should behave like better people. ‘Be holy because I am holy’. read more »