Monthly Archives: December 2017

Blog Nederlands

Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?

Ik keek net ‘de kortste oudejaarsconference van Nederland’ door Pieter Derks die draait om de vraag: “2017, wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?” https://www.nu.nl/225474/video/pieter-derks-kortste-oudejaarsconference-van-nederland.html

Ik moest denken aan Prediker die schrijft ‘er is niets nieuws onder de zon’ als afsluiting van een redelijk depressieve bespiegeling over het nut van al ons zwoegen.

Hij zegt van zichzelf: “Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien.” (1:13)

Hij kijkt naar de wereld en trekt dezelfde conclusie als Pieter Derks: het heeft allemaal geen nut. Je doet je best, maar dingen wezenlijk veranderen kan je niet.

Prediker illustreert dat met prachtige observaties als:

“Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol.”,

“Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen”,

“wat ontbreekt, kan niet meegeteld worden” en

“Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken?”.

Maar ook met het vaststellen van “Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen, die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen”, slaat hij de spijker op z’n kop, want wat weten we nog van het leven van onze overgrootouders, wat zij hebben gedaan, het verschil dat zij hebben gemaakt met hun leven? Zullen onze achterkleinkinderen nog een herinnering aan de impact van ons leven hebben?

Waar doen we het allemaal voor?

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Wat gaan we ermee doen? Je kunt je dus afvragen of al ons zwoegen wat uit gaat maken. Al onze goede voornemens verdampen in het licht van de wereldgeschiedenis. We zijn een ademtocht, een zucht, vluchtig.

Lekker begin van 2018 zo, ik heb er echt zin in ….

Gelukkig sluit deze wijze koning af met een positieve noot:

“Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. “(5:17,18)

Een wijzer advies kun je niet krijgen voor het nieuwe jaar volgens mij: ‘Doe je best en vergeet niet te genieten van de kleine, gewone dingen’. Het leven is de moeite waard als je samen kunt genieten van het goede wat je ontvangt, de kleine meevallers, de zonnige dagen.

Ik wens jullie daarom een heel gezegend 2018 dat vol zit met kleine momenten waarin je samen met anderen kunt lachen, waarin je iets kunt betekenen voor een ander, waarin je in dankbaarheid kunt ontspannen en genieten van het goede van het leven.

Blog Nederlands

Vrede op aarde

Het Engelenleger proclameerde dat het vrede op aarde zou worden, toen ze de geboorte van de Messias aan de herders verkondigden.

Dik 2000 jaar verder wachten we daar nog steeds op. Hoezo vrede? Hoezo vredevorst?

Er was een hemelse legermacht op de been in de nacht dat Jezus werd geboren. De beloofde zaligmaker was gekomen, de gezalfde, zei de engel tegen de herders en eerder tegen Jozef. De beloofde koning, de opvolger van koning David, de zoon van de allerhoogste, had de engel tegen Maria gezegd, en ook de wijzen waren op zoek naar een koning. 41 dagen later, in de tempel zegt Simeon dat Jezus de gezalfde is en Anna noemt Hem verlosser. (Lucas 1:32; 2: 11, 22 (Leviticus 12:2-8), 26, 38; Matteüs 1: 21, 2:2 )

Dit zijn een heleboel termen, maar het kan nog ingewikkelder want zaligmaker is hetzelfde als heiland, wat iets met zonden vergeven te maken heeft, gezalfde is hetzelfde als Messias en Christus en dat heeft iets te maken met de Heilige Geest, en het koningschap houdt verband met koning David en dat heeft weer te maken met verlossing.

Wat heeft dat allemaal te maken met vrede?

Het antwoord hierop is te vinden in de geschiedenis van het volk Israël. Het volk had een verbond gesloten met God. De afspraak was dat het volk geen andere goden zou aanbidden en dan zou God zorgen dat het goed met hen ging in hun land (Deuteronomium 28). Het volk had die afspraak verbroken door keer op keer andere goden achterna te lopen. God had hen daardoor de rug toegekeerd en had toegestaan dat ze uit het land werden weggevoerd en het hele land, inclusief de tempel, één grote woestenij was geworden. Hier was voor gewaarschuwd door profeten, maar het volk had niet geluisterd. De profeten hadden deze waarschuwing ook altijd vergezeld laten gaan door de belofte dat, zodra het volk zou terug keren naar God, God zou terugkeren naar hen. Hij zou een verlosser sturen, een gezalfde, een koning die alles zou herstellen. Hij zou vrede brengen. Als eerste de vrede tussen God en mensen. De kapotte relatie moest herstelt, maar in plaats van genoegdoening van de mensen te eisen voor hun overtredingen, zou God hun zonden vergeven. Als resultaat daarvan zou de vrede zich uitstrekken over de hele schepping. Het herstel zou zo verstrekkend zijn dat de situatie uit het paradijs weer terug zou komen. ( Jesaja 11:1-10)

Na verloop van tijd was het volk weer naar het land terug gekeerd en hadden ze het land en de tempel weer opgebouwd, maar een eigen koning was er nooit meer gekomen. De tempeldienst was weer in ere hersteld, maar een echt goede relatie met God was er niet meer ontstaan. Er waren al honderden jaren geen profeten meer. Het wachten was op de Messias, op de wonderbare raadsman, de Sterke God, de Eeuwige Vader, de Vredevorst (Jesaja 9:5).

Jozef en Maria, de herders, Simeon en Anna wisten dus precies wie er geboren was, maar zelfs mensen die deze profetieën niet kenden, wisten dat hier iets heel bijzonders was gebeurd en kwamen vanuit het oosten om eer te bewijzen aan deze koning.

Dik 2000 jaar later vieren we deze geboorte nog steeds uitgebreider dan de geboortedag van onze eigen koning, ondanks dat velen amper een idee hebben van wat ze vieren. Veel verder dan “de geboorte van Jezus” komen de meesten niet. Wat dat te maken heeft met vrede weten ze niet echt en wat Jezus kwam doen is ze een raadsel.

In de kribbe, in de voerbak, ligt een baby. Een engelenleger prijst God en proclameert ‘Vrede op aarde’. Herders zijn enthousiast, magiërs reizen de halve wereld over, twee oude mensen zijn diep ontroerd dat ze dit mogen meemaken. Jozef en Maria hebben er geen woorden voor. Het komt goed tussen God en de mensen! Ze zullen worden bevrijd van alles wat tussen hen en God instaat. Letterlijk bevrijd van de overheersing door de Romeinen dachten ze. Alle slechteriken eruit: gerechtigheid. En dan vrede. Het zou anders lopen. Het kwaad zit namelijk niet alleen in de Romeinen, maar in iedereen. Het helpt niet als je de Romeinen eruit gooit, maar zelf blijft zitten. Voor je het weet loop je je te ergeren aan iemand en heb je ruzie. Weg vrede. Ook het kwaad in jezelf moet dus overwonnen. Gerechtigheid strekt zich uit tot iedereen. Niemand is rechtvaardig uit zichzelf, ook al doe je nog zoveel goede dingen. Iedereen heeft wel een vervelend trekje of een nare eigenschap waardoor de vrede verpest wordt.

Het kind is daarom niet gekomen om te oordelen, om de één rechtvaardig te verklaren en de ander niet, want dat zou het einde van de mensheid en de wereld hebben betekend. Hij is gekomen om de wereld te behouden (Joh 3:17). Hij is gekomen om de schuld voor de breuk tussen het Joodse volk en God op zich te nemen, om de vrede te tekenen, om de relatie te herstellen, en zo het kwaad onschadelijk te maken.

En dit strekt zich uit tot het hele Joodse volk, maar ook tot de rest van de mensheid en de hele schepping. Want de invloed van het kwaad beperkt zich niet tot het Romeinse of Joodse volk. Vrede met God is voor iedereen mogelijk. Iedereen die God zoekt zal Hem vinden. (Lucas 11:10)

Iedereen die gelooft dat dit kind geboren is als redder van de wereld, vindt nu al vrede en later een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alles hersteld zal zijn.

Vrolijk kerstfeest!

Het schilderij is Salvator Mundi van Leonardo da Vinci

Blog Nederlands

Is uw God dood?

“Is uw God dood?” vroeg George Yancy zich af in een artikel. Een intrigerende vraag die een heel scala aan beelden bij mij opriep. Zoals de verhalen in het Oude Testament waar de winnaar van een oorlog duidelijk de sterkste God had. Als je de oorlog verloor of als er een ziekte uitbrak in het land of je werd getroffen door ander ongeluk of rampspoed, dan faalde jouw God.

Of het verhaal uit Jesaja 44 waar iemand een boom kapt, van de ene helft een lekker vuurtje stookt en van de andere helft een beeld maakt en dan verwacht dat dat beeld van alles voor hem gaat doen. Als er niets gebeurt kan je je afvragen: “is uw god dood?”

‘Het is stil aan de overkant’…. read more »

Copyright Ontspannen Christendom | Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder toestemming van de auteur